UTA © 2019 

      KØRREFESTIVAL 2018

1 - 5. August

Kørrefestival er en årlig kristen festival som arrangeres av Ungdomsforeningen på Rømskog og Equmenia Östvervallskog. 

Vær med å be for årets festival. Be for arrangører, artister, talere og medhjelpere.

Festivalen består av ulike aktiviteter som konserter, møter, lovsang, volleyball, kiosksalg og sosialt samvær. Dette skjer på halvøya og bygdetunet Kørren.

Ta med deg en gjeng og kom, det setter vi virkelig pris på! Her er alle hjertelig velkommen :-) 

HOVED-SPONSORER