UTA © 2019 

      KØRREFESTIVAL 2018

Kontaktinformasjon

Ulricke Tørnby Arnesen          Mob: +47 984 68 181

                                                Epost: ullis_arnesen@hotmail.com


David Bergquist                       Mob: +47 928 22 336Christian Fredriksson             Mob: +46 70 349 6620

                                                Epost: fredriksson.christian@gmail.com


Hanne Julia Gløtta                  Mob: +47 452 90 320

                                                Epost: hannejuliag@gmail.com


Maria Sundsrud                     Mob: +47 915 66 925Karoline Dedorsson               Mob: +47 938 85 008
HOVED-SPONSORER