UTA © 2018 

      KØRREFESTIVAL 2018

Kontaktinformasjon

Ulricke Tørnby Arnesen Mob: +47 984 68 181

Epost: ullis_arnesen@hotmail.com

 

David Bergquist Mob: +47 928 22 336

 

 

Christian Fredriksson Mob: +46 70 349 6620

Epost: fredriksson.christian@gmail.com

 

Hanne Julia Gløtta Mob: +47 452 90 320

Epost: hannejuliag@gmail.com

 

Maria Sundsrud Mob: +47 915 66 925

 

 

Karoline Dedorsson Mob: +47 938 85 008

 

 

 

HOVED-SPONSORER